Over WSV De Buitenhaven

Watersportvereniging De Buitenhaven is een vereniging met zorg voor twee havens, een verenigingshaven, de ‘Nieuwe Buitenhaven’ en een passanten haven, de ‘Oude Buitenhaven’. De vereniging kent een aantal commissies of werkgroepen met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zo zijn er o.a. een technische- een kraan- een barcommissie en een schoonmaakgroep, die zorgen voor de continuïteit van de havens en gebouwen.

Lid worden?
Woon je in de gemeente Kampen? Word dan lid. Samen maken we de haven tot een fijne plek in de mooie stad Kampen! Meld je aan via info@wsvdebuitenhaven.nl

Bestuur WSV De Buitenhaven

Henk-Jan Weijers, voorzitter
voorzitter@wsvdebuitenhaven.nl
Johan Hooisma, penningmeester
penningmeester@wsvdebuitenhaven.nl
Johan Vahl, techniek en facilitaire zaken
techniek@wsvdebuitenhaven.nl
Susan van Gemeren, secretariaat en communicatie
secretaris@wsvdebuitenhaven.nl
Ferdinand Flier, lid

Statuten en Reglementen

Sinds 8 maart 2013 zijn de gewijzigde Statuten het het gewijzigde Huishoudelijk Reglement van kracht. Daarnaast hebben we tevens het Werfreglement t.b.v. het gebruik van onze afspuitplaats en het Havenreglement t.b.v. het innemen van een tijdelijke ligplaats. 

Statuten-wsv-De-Buitenhaven-2013

Huishoudelijk-reglement-WSV-2013

Werfreglement-2013

Havenreglement-2013

Nieuws & Actualiteiten

Ledenvergadering & Nieuwjaarsborrel 2023

Geachte leden, Als eerste wensen wij u een prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe en hopen u in 2023 te mogen begroeten. We zijn voornemens op 10 januari 2023 om  19.30 uur een  korte ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel te organiseren. We zullen...

Kantine openingstijden gewijzigd

De openingstijden van de kantine zijn gewijzigd, ziehttps://www.wsvdebuitenhaven.nl/kantine/

Algemene ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering WSV de Buitenhaven 2022 Datum :  3 maart 2022 Aanvang:  19.30 uur. Plaats:  Taveerne Koggewerf Aanmeldingen: voor vrijdag 25 febr 2022 bij bestuur@wsvdebuitenhaven.nl of de intekenlijst bij het havenkantoor..

Aangepaste passeervensters voor Reeveluis

Vanaf 1 april aangepaste passeervensters voor Reeveluis Het vaar-recreatieseizoen staat weer voor de deur. Vanaf 1 april 2021 zijn er weer nieuwe passeervensters. In verband met de werkzaamheden blijven er in de komende periode beperkte doorvaartijden. De...

Algemene leden vergadering uitgesteld

Helaas moet WSV De Buitenhaven, in verband met overheidsmaatregelen m.b.t. Corona, de eerste optie voor een ALV definitief laten vervallen. Wij hebben gewacht tot de laatst bekende af- of opschaling van maatregelen. Vanavond is hier definitief duidelijkheid over...

Hoog water verwacht

Rijkswaterstaat verwacht komende week hoog water in de Rijn en IJssel hetgeen voor Kampen ook altijd een flinke verhoging en onderlopende uiterwaarden betekent en voor bootbezitters die de boot in de haven hebben liggen tijd om op de boot te letten. De waterstand bij...

Kantine weer gesloten ivb Covid19

Vanwege de maatregelen tegen Corona / Covid19 is de kantine tot nadere orde gesloten. Ook onze kantine valt onder de regels voor Sportkantines. Zie noodverordening https://www.vrijsselland.nl/coronavirus/ Artikel 2.3a Verbod openstelling eet- en drinkgelegenheid bij...

De Buitenhaven ontvangt u graag

Als enige officiële passantenhaven van Kampen, staan we ook in dit vaarseizoen 2020, weer klaar om vele passanten te ontvangen in onze Oude & Nieuwe Buitenhaven. Dit jaar gaat het, door zowel regionaal als landelijk uitgevaardigde beperkingen i.v.m. Corona wel net...

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio IJsselland

Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland: beperkingen voor campings en parken en jachthavens Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio in IJsselland is op 27 maart bijeengekomen om de noodverordening die door de Rijksoverheid is...

Start vaarseizoen Overijssel uitgesteld tot 1 juni

Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er...

Adres

WSV De Buitenhaven
Havenweg 1
8262 BZ Kampen

E-mail

info@wsvdebuitenhaven.nl

Telefoon Havenkantoor

(038) 33 23 533

Whatsapp Havenmeester

(06) 55 980 919