(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Na alweer een tijd van wachten worden er op maandag 3 december weer monsters genomen om de precieze locatie van de bodemverontreiniging in de Nieuwe Buitenhaven ik kaart te brengen. Dat gaat een paar dagen duren. De resultaten zullen pas eind dit jaar bekend zijn.
Er zal pas begin volgend jaar weer gebaggerd gaan worden.

Omwonenden van de Buitenhaven zijn door de Gemeente per brief geïnformeerd.

Brief aan de omwonenden