(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Vanaf 28 oktober start bouw Spuisluis Reevesluis

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, nemen wij een aantal maatregelen. Vanaf het spuiseizoen van 28 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt het scheepvaartverkeer inclusief de recreatievaart door de nieuwe schutsluis geleid. Deze schutsluis is 10,5 meter breed. De vaarroute door de schutsluis is ook de toekomstige definitieve vaarroute voor al het vaarwegverkeer.

http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/news/item/vanaf-28-oktober-start-bouw-spuisluis-reevesluis/