(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Op dit moment is de aannemer begonnen met de reparatiewerkzaamheden aan de lange kademuur in de Oude Buitenhaven. De aannemer zal indien nodig de werksteiger met doek afschermen. Er blijft ook als de boten onverhoopt nog langer moeten blijven liggen voldoende ruimte over om over de aanlegsteiger te lopen.
Naar het zich laat aanzien gaat het nog enige tijd duren voordat de baggerwerkzaamheden in de de Nieuwe Buitenhaven hervat worden.