(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Kampen,  22 januari 2019,
Herinrichting T-splitsing bij parkeerdek onduidelijk en onbekend

Bij de bouw van het parkeerdek in Brunnepe werd de omgeving opnieuw ingericht.
De T-splitsing Noordweg-Oranjesingel blijkt voor de Noordweg geresulteerd te hebben in een ’afwaardering’ naar uitrit. Om de nieuwe verkeerssituatie te verduidelijken, werd er een voorrangsbord geplaatst. Een klein geel bordje daaronder verraadt de nieuwe ‘rangorde’.

lees het hele bericht op: https://kampernieuws.nl/noordweg-oranjesingel-uitrit