(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland: beperkingen voor campings en parken en jachthavens

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio in IJsselland is op 27 maart bijeengekomen om de noodverordening die door de Rijksoverheid is aangekondigd vast te stellen voor de regio IJsselland. Deze nieuwe noodverordening is vanmiddag ondertekend door voorzitter Peter Snijders. Met het vaststellen van de nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.

lees meer: https://www.vrijsselland.nl/nieuwe-noodverordening-voor-veiligheidsregio-ijsselland-beperkingen-voor-campings-en-parken

Met name artikel 2.5.2 geldt ook voor de sanitaire voorzieningen bij jachthavens.

2.5.2. Het is verboden zich te bevinden in gemeenschappelijke toilet-, was en douchevoorzieningen, zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeervelden, als bij parken, natuurgebieden, (recreatie)stranden en (jacht)havens;

Daarom is het toiletgebouw vanaf nu gesloten.