(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Geachte leden,

Als eerste wensen wij u een prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe en hopen u in 2023 te mogen begroeten.

We zijn voornemens op 10 januari 2023 om  19.30 uur een  korte ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel te organiseren.

We zullen een ieder een uitnodiging met de agenda doen toekomen via uw mailadres of per post.

Heeft u eerder vragen dan kunt u die stellen via: bestuur@wsvdebuitenhaven.nl

Met vriendelijke groeten.

Bestuur WSV de Buitenhaven.