(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Net op de valreep van het naderende watersportseizoen wordt het laatste sterk vervuilde stukje van de haven uitgebaggerd.

Begin volgende maand hopen we de eerste boten weer terug in de haven te kunnen leggen zodat er weer ruimte vrijkomt in de Oude Buitenhaven om passanten te kunnen ontvangen.