(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Vanaf maandag 26 november wordt de kademuur van de Oude Buitenhaven opgeknapt.
De Kademuur, die deel uitmaakt van de waterkering wordt in opdracht van het waterschap gereinigd en voorzien van nieuw voegwerk. De werkzaamheden gaan tot in het vroege voorjaar van 2019 duren.
www.wdodelta.nl

Zie ook: kampernieuws.nl/onderhoud-kademuur-buitenhaven