(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Sinds vanmiddag 2 uur is de baggeraar, een dag later, toch begonnen met uitbaggeren van de Oude Buitenhaven.
Naar schatting moet er 1100 kubieke meter slib van de bodem worden gehaald. De werkzaamheden zullen zeker nog tot vrijdag duren.