(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Een getrouw lid, een gezelligheidsmens is ons ontvallen

Paul Oude Munnik

We zullen hem missen.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, wij wensen hen veel sterkte toe.

De leden en het bestuur van WSV de Buitenhaven.

Kampen 1 maart 2019