(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Tijdens de 24e Oostwalbotterwedstrijd 2018 op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni ligt de Oude Buitenhaven vol met botters.

De haven is dan gereserveerd voor een 40 tal botters en niet beschikbaar voor passanten.

Voor passanten is een klein aantal plekken in de verenigingshaven is gewoon beschikbaar.

 

Een foto van een botter die rond zonsondergang binnenkomt.