(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Als gevolg van capaciteitsproblemen bij het baggerbedrijf is het baggeren van de verenigingshaven een week uitgesteld. Het meten en in kaart brengen van eventuele bodemvervuiling gaat normaal door.
Het baggeren staat nu gepland op maandag 8 oktober.