(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl
Algemene Ledenvergadering WSV de Buitenhaven 2022
Datum :  3 maart 2022
Aanvang:  19.30 uur.
Plaats:  Taveerne Koggewerf
Aanmeldingen: voor vrijdag 25 febr 2022 bij bestuur@wsvdebuitenhaven.nl of de intekenlijst
bij het havenkantoor..