(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Binnenkort gaat gestart worden met de afronding van de baggerwerkzaamheden in het laatste stukje van de Nieuwe Buitenhaven. De werkzaamheden werden afgelopen oktober stilgelegd, nadat bij het uitbaggeren van het laatste deel van de Nieuwe Buitenhaven (nabij het havenkantoor) verontreiniging werd aangetroffen. Om de verontreiniging goed in beeld te krijgen, werd een aantal onderzoeken gedaan. Met het laatste onderzoek eind januari/ begin februari is een compleet beeld ontstaan van de omvang van de verontreiniging en de kwaliteit van het slib en kunnen de werkzaamheden hervat worden.

In oktober jl. werd tijdens het baggeren HCN (cyanide) in de lucht gemeten. Uit het laatste aanvullend waterbodemonderzoek blijkt dat de waterbodem op de plek waar de werkzaamheden zijn gestaakt ernstig verontreinigd is met PAK over een gebied van 100 m2. Op deze plek werden ook hogere gehalten aan cyanide aangetroffen, maar niet zo hoog dat er sprake is van een ernstige verontreiniging aan cyanide.

Nu het beeld van de verontreiniging compleet is, is ook duidelijk naar welke locatie het vervuilde slib kan worden afgevoerd en kan het baggeren van het laatste stukje van de Nieuwe Buitenhaven in gang worden gezet.

Vanaf maandag 25 maart wordt het uitbaggeren hervat en wordt het laatste slib uit het water gehaald. De werkzaamheden nemen ongeveer vier dagen in beslag. Volgende week vinden enkele voorbereidende werkzaamheden plaats. Het baggeren vindt op dezelfde wijze plaats als de baggerwerkzaamheden in oktober: er wordt een hogedrukcabine op het kraanschip gebruikt. Er zijn geen extra veiligheidsmaatregelen nodig voor de omgeving. Tijdens de werkzaamheden worden wel metingen verricht.

Als alles volgens planning verloopt, is het baggeren van de Nieuwe Buitenhaven uiterlijk vrijdag 29 maart klaar. De werkzaamheden hebben langer hebben geduurd dan voorzien, maar gemeente, aannemer en Rijkswaterstaat hebben zorgvuldigheid boven alles geplaatst.

Omwonenden zijn inmiddels per brief op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.