Site-header

Reevediep Scheeresluis

Reevediep, openstelling voor de recreatievaart, afmetingen en vaarsnelheid scheepvaart en bedientijden Scheeresluis, met ingang van 18 april 2019.

 

Afmetingen en vaarsnelheid scheepvaart

Overeenkomstig artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) mag een schip niet deelnemen aan de scheepvaart, indien de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid of de snelheid van dit schip niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.

Gelet hierop zijn de grootst toegestane afmetingen voor schepen op het Reevediep:

  • Lengte: 20 meter
  • Breedte: 5 meter.
  • Doorvaarthoogte +3,920 meter ten opzichte van NAP
  • Diepgang  1,70 meter  Deze diepgang geldt ten opzichte van de waterstand -0,40 N.A.P. Indien de waterstand hoger respectievelijk lager is vermeerdert respectievelijk vermindert de maximum toegestane diepgang dienovereenkomstig.

De maximaal toegelaten vaarsnelheid voor het scheepvaartverkeer op het Reevediep:

  • 6 kilometer per uur.

Bedientijden Scheeresluis

  • Op werkdagen en zaterdagen van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.
  • Op zon- en feestdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt het volgende bekend.
Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

Bij vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur via ons gratis telefoonnummer 0800-8002. U kunt ook het contactformulier gebruiken op onze website www.rijkswaterstaat.nl