Site-header

Organisatie

Watersportvereniging “De Buitenhaven” is een vereniging twee havens, een verenigingshaven, de “Nieuwe Buitenhaven” en een passanten haven, de “Oude Buitenhaven”. De Vereniging exploiteert de passanten haven, onder een stichting genaamd “Stichting Oude Buitenhaven.” Beide besturen worden gevormd door leden van de watersportvereniging. De vereniging kent een aantal commissies of werkgroepen met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zo zijn er o.a. een technische- een kraan- een barcommissie en een schoonmaakgroep, die zorgen voor de continuïteit van de havens en gebouwen.

Statuten en Reglementen

Sinds 8 maart 2013 zijn de gewijzigde Statuten het het gewijzigde Huishoudelijk Reglement van kracht. Daarnaast hebben we tevens het Werfreglement t.b.v. het gebruik van onze afspuitplaats en het Havenreglement t.b.v. het innemen van een tijdelijke ligplaats opgefrist. Dubbelklik op één van onderstaande links om het betreffende document te openen.

Statuten-wsv-De-Buitenhaven-2013

Huishoudelijk-reglement-WSV-2013

Werfreglement-2013

Havenreglement-2013  

Lidmaatschap Het lidmaatschap van watersportvereniging de Buitenhaven staat uitsluitend open voor inwoners van de gemeente Kampen. Nieuwe leden kunnen zich melden bij de secretaris, via e-mailadres: info@wsvdebuitenhaven.nl  

Clubblad Twee maal per jaar (rond eind mei en begin december) verschijnt ons clubblad “Het Veerköppien”. Dit was de plek aan de Veerweg en nabij onze havenmonding vanwaar het vroegere voetveer vertrok naar de overkant van de IJssel.