Site-header

Ledenvergadering & Nieuwjaarsborrel 2023

Geachte leden, Als eerste wensen wij u een prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe en hopen u in 2023 te mogen begroeten. We zijn voornemens op 10 januari 2023 […]

De Kantine

Kantine openingstijden gewijzigd

De openingstijden van de kantine zijn gewijzigd, ziehttps://www.wsvdebuitenhaven.nl/kantine/

Algemene ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering WSV de Buitenhaven 2022 Datum :  3 maart 2022 Aanvang:  19.30 uur. Plaats:  Taveerne Koggewerf Aanmeldingen: voor vrijdag 25 febr 2022 bij bestuur@wsvdebuitenhaven.nl of de intekenlijst bij het […]

Aangepaste passeervensters voor Reeveluis

Vanaf 1 april aangepaste passeervensters voor Reeveluis Het vaar-recreatieseizoen staat weer voor de deur. Vanaf 1 april 2021 zijn er weer nieuwe passeervensters. In verband met de werkzaamheden blijven er […]

Algemene leden vergadering uitgesteld

Helaas moet WSV De Buitenhaven, in verband met overheidsmaatregelen m.b.t. Corona, de eerste optie voor een ALV definitief laten vervallen. Wij hebben gewacht tot de laatst bekende af- of opschaling […]

Hoog water verwacht

Rijkswaterstaat verwacht komende week hoog water in de Rijn en IJssel hetgeen voor Kampen ook altijd een flinke verhoging en onderlopende uiterwaarden betekent en voor bootbezitters die de boot in […]

Kantine weer gesloten ivb Covid19

Vanwege de maatregelen tegen Corona / Covid19 is de kantine tot nadere orde gesloten. Ook onze kantine valt onder de regels voor Sportkantines. Zie noodverordening https://www.vrijsselland.nl/coronavirus/ Artikel 2.3a Verbod openstelling […]

De Buitenhaven ontvangt u graag

Als enige officiële passantenhaven van Kampen, staan we ook in dit vaarseizoen 2020, weer klaar om vele passanten te ontvangen in onze Oude & Nieuwe Buitenhaven. Dit jaar gaat het, […]

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio IJsselland

Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland: beperkingen voor campings en parken en jachthavens Het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio in IJsselland is op 27 maart bijeengekomen om de noodverordening die […]

Start vaarseizoen Overijssel uitgesteld tot 1 juni

Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel tot 1 juni […]