Helaas moet WSV De Buitenhaven, in verband met overheidsmaatregelen m.b.t. Corona, de eerste optie voor een ALV definitief laten vervallen.

Wij hebben gewacht tot de laatst bekende af- of opschaling van maatregelen. Vanavond is hier definitief duidelijkheid over gekomen.

Indien u zich via e-mail op het bestuurlijk mailadres had aangemeld, zal uw aanmelding voor de ALV meeschuiven naar eerstvolgende datum, waar we wederom toetsen aan de dan geldende maatregelen of deze definitief zal worden.