Ledenvergadering & Nieuwjaarsborrel 2023

Geachte leden, Als eerste wensen wij u een prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe en hopen u in 2023 te mogen begroeten. We zijn voornemens op 10 januari 2023 om  19.30 uur een  korte ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel te organiseren. We zullen...

Algemene ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering WSV de Buitenhaven 2022 Datum :  3 maart 2022 Aanvang:  19.30 uur. Plaats:  Taveerne Koggewerf Aanmeldingen: voor vrijdag 25 febr 2022 bij bestuur@wsvdebuitenhaven.nl of de intekenlijst bij het...

Aangepaste passeervensters voor Reeveluis

Vanaf 1 april aangepaste passeervensters voor Reeveluis Het vaar-recreatieseizoen staat weer voor de deur. Vanaf 1 april 2021 zijn er weer nieuwe passeervensters. In verband met de werkzaamheden blijven er in de komende periode beperkte doorvaartijden. De...

Algemene leden vergadering uitgesteld

Helaas moet WSV De Buitenhaven, in verband met overheidsmaatregelen m.b.t. Corona, de eerste optie voor een ALV definitief laten vervallen. Wij hebben gewacht tot de laatst bekende af- of opschaling van maatregelen. Vanavond is hier definitief duidelijkheid over...

Kantine weer gesloten ivb Covid19

Vanwege de maatregelen tegen Corona / Covid19 is de kantine tot nadere orde gesloten. Ook onze kantine valt onder de regels voor Sportkantines. Zie noodverordening https://www.vrijsselland.nl/coronavirus/ Artikel 2.3a Verbod openstelling eet- en drinkgelegenheid bij...

De Buitenhaven ontvangt u graag

Als enige officiële passantenhaven van Kampen, staan we ook in dit vaarseizoen 2020, weer klaar om vele passanten te ontvangen in onze Oude & Nieuwe Buitenhaven. Dit jaar gaat het, door zowel regionaal als landelijk uitgevaardigde beperkingen i.v.m. Corona wel net...