Algemene Informatie

Statuten en Reglementen

Met ingang van 8 maart 2013 zijn de gewijzigde Statuten het het gewijzigde Huishoudelijk Reglement van kracht. Hiermee hopen we met name onze leden en donateurs duidelijkheid te geven over hoe de vereniging wordt bestuurd. Daarnaast hebben we tevens het Werfreglement t.b.v. het gebruik van onze afspuitplaats en het Havenreglement t.b.v. het innemen van een tijdelijke ligplaats opgefrist. Dubbelklik op één van onderstaande links om het betreffende document te openen.

Statuten wsv De Buitenhaven 2013

Huishoudelijk reglement WSV 2013

Werfreglement 2013

Havenreglement 2013

Clubbladen

Natuurlijk hebben we bij wsv De Buitenhaven niet alleen maar reglementen. Twee maal per jaar (rond eind mei en begin december) verschijnt ons clubblad “Het Veerköppien”. Dit was de plek aan de Veerweg en nabij onze havenmonding vanwaar het vroegere voetveer vertrok naar de overkant van de IJssel. Dubbelklik op één van onderstaande links om de meest recent verschenen clubbladen te openen.

Nieuwsbrief mei 2013

Nieuwsbrief dec 2013 

Veiligheid en Preventie

Er lopen soms nogal wat mensen rond in ons clubgebouw en/of rondom onze havens: leden, donateurs, passanten, vissers, etc. Wij zijn ons er van bewust dat een ongeluk in een klein hoekje schuilt en proberen onze veiligheidsvoorzieningen dan ook op een goed peil te hebben en te houden. Zo hebben we in het verleden n.a.v. een Risico Inventarisatie & Evaluatie extra brandblussers, reddingsboeien en zwemtrappen nabij de havens geplaatst. De brandblussers worden jaarlijks gecontroleerd door een gecertificeerd bedrijf. Verder hebben we in het clubgebouw een verbandtrommel en AED hangen en hebben meerdere vrijwilligers een cursus EHBO, BHV, bediening van de AED en/of Sociale Hygiëne gevolgd. Het clubgebouw voldoet natuurlijk aan de eisen voor brandpreventie.

In met name de havens en sanitairgebouw heeft legionellapreventie onze aandacht. Door onze havenmeester Wiebe Muizelaar en ons lid Herman van Middelkoop, wordt dit scherp in de gaten gehouden. Enige tijd geleden hebben we een nieuw warmwater doorstroomapparaat geplaatst voor o.a. de douches. Het uitstromende water heeft minimaal een temperatuur van 75 graden Celsius. Dit water wordt dan vlak nabij de douchekop gemengd met koud water. De uitstroomtemperatuur van het water bij de douchekop is dan ca. 33 graden celsius. De watertemperatuur van de watertappunten wordt regelmatig gecontroleerd en/of worden watermonsters genomen en opgestuurd voor controle. Voor onze leden en onze passanten hebben we het dus goed voor elkaar. De eerstvolgende plannen van het bestuur die de veiligheid ten goede komen, betreffen het onder de loep nemen van het huidige calamiteitenplan en de vervanging van de huidige middensteiger in de verenigingshaven door een breder en stabieler exemplaar.